CarierăConcurs pentru 3 posturi de cercetători doctoranzi

Concurs pentru 3 posturi de cercetători doctoranzi

-

Universitatea din București scoate  la concurs 3 posturi de cercetători doctoranzi (echivalent COR asistent cercetare; pozițiile 8, 9 și 10 din statul de funcții) în cadrul proiectului Interdisciplinary Research on Russia’s Geopolitics in the Black Sea and the Arctic Ocean.

Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Programul Proiecte Colaborative de Cercetare, contract nr. 35/2021, implementat de Universitatea din București prin Institutul de Cercetare (ICUB).

Perioada de angajare: 24 luni – Septembrie 2021-August 2023;

Norma de lucru: parțială, câte 84 ore lunar; activitatea se desfășoară în București;

Facilități: salariu lunar brut de 4805 lei; finanțarea participării la conferințe științifice internaționale; stagiu de cercetare în străinătate pe baza unui plan ferm; acces la facilitățile proiectului.

Atribuţiile aferente postului scos la concurs şi tipurile de activităţi incluse în norma de cercetare:

 • cercetare aplicată pe un subiect care se încadrează în tema proiectului, care să fie parte (integral sau parțial) din tema de doctorat;
 • realizarea a cel puțin 2 studii științifice, câte unul pe an, care să fie predate pentru publicare în reviste academice cu sistem de selecție peer-review;
 • prezentarea a cel puțin 2 comunicări științifice la conferințe de profil organizate în mediul academic cu sistem de selecție peer-review;
 • redactarea lunară a cel puțin unui articol de circa 6000 caractere pentru pagina de internet a proiectului în domeniul său de cercetare / competență;
 • colaborarea la realizarea unei baze de date cu bibliografie despre tema proiectului;
 • colaborarea la realizarea bibliotecii virtuale a centrului de cercetare;
 • participarea la ședințele bilunare pentru analiza avansului cercetării;
 • pentru cei care nu cunosc limba rusă, învățarea ei la cursul intensiv de limba rusă organizat în cadrul proiectului;
 • colaborarea cu echipa de proiect în organizarea și desfășurarea manifestărilor academice în cadrul proiectului;
 • elaborarea unui raport lunar de activitate în cadrul proiectului.

Condiții de participare la concurs:

 • doctorand în anul I la o școală doctorală acreditată din România în unul din următoarele domenii: științe politice; relații internaționale și studii europene; istorie; științe economice; geografie; știința mediului.
 • tema de cercetare propusă trebuie să se încadreze în tema proiectului Interdisciplinary Research on Russia’s Geopolitics in the Black Sea and the Arctic Ocean (detalii pe www.russianstudiesromania.eu);
 • cunoașterea limbii engleze;
 • cunoașterea limbii ruse și sau a limbii ucrainiene nu este obligatorie, dar constituie un avantaj;
 • abilități în utilizarea computerului – pachetul Office (minim Word și Excel) și în cercetarea resurselor online.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

 • Curriculum Vitae, care să conțină obligatoriu date despre studii, experiența profesională și cea academică;
 • Lista publicațiilor științifice;
 • O scrisoare de motivație în limba engleză de circa 4000 de caractere, în care să descrieți modul în care calificarea și experiența Dvs. vă recomandă pentru această poziție;
 • Proiect de cercetare, redactat în limba engleză, care să se încadreze în tema proiectului Interdisciplinary Research on Russia’s Geopolitics in the Black Sea and the Arctic Ocean (detaliipe www.russianstudiesromania.eu);
 • Numele și datele de contact pentru doi referenți;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări si/sau îndeplinirea condițiilor specifice;
 • Adeverință de la școala doctorală care să ateste faptul că solicitantul este în primul an de studii și tema de doctorat;
 • Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului Universităţii;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Certificat de naştere, certificat de căsătorie (după caz)
 • Cazier judiciar;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Cerere de înscriere la concurs, Coperta dosar, Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, le puteţi găsi accesând link-ul https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactic-auxiliare/#1544693105078-f17ec8a6-bc36

Toate documentele se transmit pe email, în format pdf., conform calendarului la adresa: concursuri@hr.unibuc.ro

Tipul probelor de concurs:

 1. Evaluarea dosarului de concurs
 2. Probă practică – evaluarea proiectului de cercetare
 3. Interviu desfășurat online

Interviul se va desfășura în limba engleză online pe platformele Google Meet sau Zoom. Candidații trebuie să își asigure din resurse proprii accesul la un computer cu cameră web, microfon și conexiune la internet în intervalul orar planificat. Programarea pentru interviu va fi notificată fiecărui candidat selectat prin e-mail.

Calendarul concursului

20 aprilie – 19 mai 2021: trimiterea dosarului prin e-mail la Direcția resurse umane concursuri@hr.unibuc.ro și verificarea documentelor dosarului;

19 mai 2021: Termen limită pentru depunere;

20 mai 2021: Selectarea dosarelor de către comisia de evaluare. Doar solicitanții cu calificările necesare și dosarul complet vor fi acceptați!

21 mai 2021: Publicarea rezultatelor selecției dosarelor;

24 mai 2021: Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor;

25 mai 2021: Publicarea rezultatelor rezoluției contestațiilor și a listei finale a dosarelor selectate;

26 mai 2021: Evaluarea proiectelor de cercetare;

28 mai 2021: Publicarea rezultatelor evaluării proiectelor de cercetare;

31 mai 2021: Depunerea contestațiilor la evaluarea proiectelor de cercetare;

1 iunie 2021: Publicarea rezultatelor rezoluției contestațiilor, lista finală a candidaților selectați pentru interviu și calendarul interviurilor;

3-4 iunie 2021: Interviul, programat pentru fiecare candidat;

9 iunie 2021: Publicarea rezultatelor interviurilor;

10 iunie 2021: trimiterea contestațiilor la evaluarea interviurilor;

11 iunie 2021: Publicarea rezultatelor rezoluției contestațiilor și a listei finale a candidaților selectați;

17 – 30 iunie 2021: Semnarea contractului de muncă;

1 septembrie 2021: Începerea activității.

Nota Bene! În cazul cetățenilor străini non UE / SEE, activitatea va începe după obținerea avizelor necesare de la Serviciul Imigrări. Detalii: http://igi.mai.gov.ro/en/content/scientific-research

Pentru detalii și întrebări vă rugăm să vă adresați dlui conf. univ. dr. Marius Diaconescu: mariusdiaconescu@istorie.unibuc.ro

Latest news

Laurențiu Pleșca, despre „șarada politică” din Găgăuzia, la TV8.md

„Cu toate că în chestiunea numirii Comitetului Executiv de la Comrat legea este de partea Adunării Populare, acest conflict...

Centrul român de studii ruse, amintit de gazeta rusească Kommersant

„Armand Goşu, de la Centrul Român de Studii Ruse de la Universitatea din București, a declarat: "Moldova și România...

Lupta Ucrainei pentru cereale. De la acordul cu Rusia pentru cereale la noi rute de export fără Rusia

Agresiunea Rusiei prezintă un risc substanțial pentru viabilitatea rutelor alternative de export de cereale ucrainene. Un atac recent asupra...

Scurte comentarii privind transferul armelor nucleare ruse în Republica Belarus

În urma vizitei lui Aleksandr Lukașenko la Beijing de la începutul primăverii, liderii occidentali s-au temut că acesta i-ar...

Conferința „Istoria unui eșec diplomatic: negocierile româno-bulgare pentru delimitarea platoului continental”

Marți, 27 iunie 2023, prof. univ. dr. Marius Diaconescu va susține conferința „Istoria unui eșec diplomatic: negocierile româno-bulgare pentru...

Workshop: Russia, Romania and Norway: Changing Constellations and Perspectives

Russia, Romania and Norway: Changing Constellations and Perspectives Workshop organized by the Fridtjof Nansen Institute, Norway and Romanian Centre for Russian...

Must read

You might also likeRELATED
Recommended to you