Proiect

Cercetări interdisciplinare despre geopolitica Rusiei la Marea Neagră și la Oceanul Arctic este un proiect realizat în parteneriat între Universitatea din București, România și Institutul Fridtjof Nansen, Norvegia, pe durată de 36 de luni (ianuarie 2021 – decembrie 2023). Cercetătorul principal este Mihai Răzvan Ungureanu, iar liderul echipei partenerului este Arild Moe.

Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Programul Proiecte Colaborative de Cercetare. Cuantumul finanțării este de 1.164.000 de euro, 85% fiind contribuția statelor donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), iar 15% din partea guvernului României. Bugetul este împărțit între cei doi parteneri: 839.048 de euro sunt alocați Universității din București, iar 324.952 de euro Institutului Fridtjof Nansen.

Inițiativa acestui proiect a fost determinată de necesitatea unor noi cercetări a politicii Rusiei în zona Mării Negre, în contextul anexării Peninsulei Crimeea și a noilor strategii militare, politice și economice promovate de Moscova în ultimii ani. România, fiind o țară aflată în vecinătatea Mării Negre, este direct interesată de cercetarea geopoliticii Rusiei în regiune, mai ales în contextul istoriei comune de două secole a celor două state.

Un alt argument în sprijinul acestui proiect este nevoia de a forma o nouă generație de specialiști în relații ruse, întrucât nu există o școală la nivel universitar de acest tip în România.

Parteneriatul a fost realizat datorită experienței specialiștilor norvegieni în cercetarea geopoliticii Rusiei în regiunea Oceanului Arctic. Specialiștii norvegieni sunt interesați de evenimentele din regiunea Mării Negre și de consecințele acestora asupra relațiilor dintre Norvegia și Rusia. Există mai multe asemănări între politica Rusiei la Marea Neagră și cea de la Oceanul Arctic, favorizând studiile comparative: exploatarea petrolului și a gazelor naturale de pe platourile continentale, revendicarea de către Rusia a unei porțiuni mai mari a platoului continental din zona Arctică și din Marea Neagră, investițiile rusești, propaganda rusească, poziția statelor NATO, din care fac parte România și Norvegia, în ceea ce privește strategia militară a Rusiei și agresivitatea sa etc.

Obiectivele proiectului sunt: (1.) Realizarea unei cercetări interdisciplinare comparative în ceea ce privește geopolitica Rusiei la Marea Neagră și la Oceanul Arctic; (2.) Formarea și dezvoltarea unei resurse umane de cercetare la Universitatea din București pentru studiul geopoliticii Rusiei la Marea Neagră, prin angrenarea unui număr mare de tineri cercetători; (3.) Crearea unui Centru de studii ruse la Universitatea din București, cu suport pentru cercetare (resurse online, bibliotecă specializată etc.), ca o bază instituțională pentru studiile ulterioare despre geopolitica Rusiei la Marea Neagră.

Cele mai importante rezultate ale proiectului vor consta din cercetarea realizată de echipa de proiect, alcătuită din cercetători de la Universitatea din București și de la partenerul norvegian, precum și de tinerii specialiști care vor fi antrenați prin posturile doctorale și post-doctorale acordate pentru proiecte de cercetare individuale în cadrul temei generale a geopoliticii Rusiei la Marea Neagră și la Oceanul Arctic.

În cadrul proiectului vor fi acordate 10 burse de cercetare post-doctorale pe durată de 12 luni și 3 burse de studii doctorale pe durată de 24 de luni. Alegerea tinerilor specialiști va fi realizată de o echipă mixtă a celor doi parteneri de proiect. În plus față de mentoratul acordat tinerilor bursieri de către specialiști cu experiență în domeniu, vor fi create și facilități de cercetare, cursuri intensive de limbă rusă, precum și o bibliotecă specializată pe subiect și o bază de date online cu bibliografia aferentă temei proiectului. Această bază materială va fi administrată după implementarea sa de un centru de cercetare al geopoliticii Rusiei, care va fi înființat la Universitatea din București pentru a asigura continuitatea cercetării subiectului.